Menu Zavřeno

Spolupracující firmy

Veřejná správa

  • Ministerstvo pro místní rozvoj - Ústřední orgán státní správy ve věcech regionální politiky, politiky bydlení a dalších vymezených úsecích správy.
  • Státní fond rozvoje bydlení - Posláním je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s Koncepcí bytové politiky do roku 2020, schválenou vládou České republiky, a podporovat též udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů v souladu s veřejným zájmem.
  • Energetický regulační úřad - Ústřední orgán státní správy, jehož úkolem je dohled nad energetickým průmyslem ČR.
  • Centrální adresa - Oficiální informační systém o dražbách a ostatních nabídkách.
  • Finanční správa - Soustava správních orgánů České republiky určená ke správě daní.
  • Obchodní rejstřík - Veřejný rejstřík a sbírka listin.
  • Justice.cz - Obchodní rejstřík a informace z českého soudnictví. Portál provozuje ministerstvo spravedlnosti.
  • ARES - Aplikace Ministerstva financí jenž umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data (tzv. zdrojové registry).
  • Živnostenský rejstřík - Veřejný web RŽP slouží k zobrazení veřejných informací o podnikatelských subjektech v České republice, jehož provozovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
  • Nahlížení do katastru nemovitostí - Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.
  • Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí.
  • Portál veřejné správy - Užitečné informace z různých oblastí výkonu veřejné správy.
  • Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv
  • Registr smluv
  • Centrální adresa - Oficiální informační systém o dražbách a ostatních nabídkách.