Menu Zavřeno

Nový provozovatel kanalizací v Bruntále

S účinnosti od 1. ledna 2019 převezme společnost VaK Bruntál a.s. do svého majetku a stane se provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod v Bruntále.

S účinnosti od výše uvedeného data dojde také ke změně ceny vodného a stočného, které bude společnost VaK Bruntál a.s. účtovat ve městě Bruntál:

Vodné:33,96 Kč/m3 + 15% DPHcelkem 39,05 Kč/m3
Stočné:33,20 Kč/m3 + 15% DPHcelkem 38,18 Kč/m3

Celkem bude tak cena vodného a stočného činit 77,23 Kč/m3 včetně DPH.